Sprekers

Erwin Audenaerde

Zorgschadedeskundige

Erwin is arbeidsdeskundige en tevens gerechtelijk deskundige en sinds 2001 werkzaam bij Heling en Partners BV. Hij is louter actief in de letselschadepraktijk. Naast het uitvoeren van zorgschadezaken, re-integreert hij letselschadeslachtoffers en verricht hij alle voorkomende analyse onderzoeken zowel binnen als buiten rechte. Erwin is gespecialiseerd in de complexere letselschadezaken, zoals traumatisch hersenletsel. Daarnaast vertegenwoordigt hij de arbeidsdeskundigen in het Platformoverleg van De Letselschade Raad en participeert hij vandaaruit in diverse werkgroepen. Hij is betrokken geweest bij onder meer de Handreiking Zorgschade en de Handreiking traumatisch Hersenletsel.

Sonja ter Bruggen

Expert claimbehandeling Achmea Personenschade

Sonja is inmiddels 28 jaar werkzaam bij Achmea, waarvan al 20 jaar bij de afdeling personenschade. Haar kerntaak is integrale claimbehandeling van de meest complexe letselschade. “Kindschades” en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben haar specifieke interesse. Daarnaast zijn haar taken het coachen van collega’s, bewaken van reserveringen en reserveringsbeleid, managementondersteuning en -advies, projectdeelname en analyse van de ontwikkelingen in de markt.

Diana Geboers

Expert claimbehandelaar personenschade Achmea

Diana is sinds 1983 werkzaam bij Achmea (voorheen Interpolis). In 2018 heeft Diana een HBO-opleiding tot mantelzorgondersteuner gevolgd om zich meer te verdiepen in niet alleen het slachtoffer, maar ook in de zorgverleners om hem/haar heen. Diana behandelt (complexe) letselschades van begin tot eind. Dit zijn vooral zware letsels die blijvende beperkingen opleveren. Samenwerking met andere professionals zoals een arbeidsdeskundige, herstelgerichte dienstverleners en belangenbehartigers is essentieel om het slachtoffer bij te staan in het herstel en daar waar mogelijk te ondersteunen of te ontzorgen.

Mr. Melissa de Groot

Wetenschappelijk docent

Melissa is sinds 2017 als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus School of Law, waar zij in 2017 de master privaatrecht afrondde. Het afgelopen jaar is zij secretaris geweest van het project Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims. Momenteel doet zij hoofdzakelijk onderzoek op het gebied van zorgschade.

Mr. drs. R (Remco) Heeremans

Directeur De Letselschade Raad

Remco was voorheen werkzaam als bestuurder, (interim)-manager en adviseur voor branche/beroepsverenigingen en andere organisaties met een maatschappelijke opgave. In het verleden heeft hij gewerkt voor uiteenlopende branches als de zorg, ICT, interim managers, de bouw, ingenieurs en de metaalindustrie. Behalve aan de Academie voor Verenigingsmanagement (AVVM) doceert hij ook parttime aan de Universiteit Leiden (Campus Den Haag) in een aantal leergangen. Daarnaast is hij bestuurlijk actief bij o.a. de ANWB, een school voor Primair Onderwijs en als bestuurslid van diverse beroepsverenigingen.

Mr. Liselotte van Hoppe

Directie wetgeving en Juridische Zaken van Ministerie van Justitie en Veiligheid

Liselotte is in 2003 begonnen als advocaat in het familierecht en aansprakelijkheidsrecht bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn. In 2007 is Liselotte overgestapt naar de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar houd ze zich bezig met wetgeving op het terrein van het aansprakelijkheids- en familierecht. Sinds 2014 is Liselotte, naast haar werkzaamheden bij het Ministerie, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Den Haag (de sector familie en jeugd).

Dagvoorzitter Elena Martini

Mediator en coach in arbeid

Elena haar doel als mediator is om binnen de letselschade, veroorzaker en slachtoffer(s) te laten communiceren met elkaar, het vooroordeel over de “dader” te relativeren, het slachtoffer en de familie te ondersteunen en adviseren bij de revalidatie, zowel bij praktische als emotionele problemen, en bij de verwerking en het oppakken van het leven vanaf dat moment.

Ingeborg Lunenburg (Ingeborg)

Zelfstandig auteur, opleider en adviseur op het gebied van de Sociale Zekerheid.

Ingeborg ondersteunt opdrachtgevers met vakgerichte opleidingen en doelgericht advies. Uitgangspunt is het juridisch kader met veel oog voor de uitvoeringspraktijk. Daarover schrijft zij ook met regelmaat. Na haar studie was zij van 1993 tot 2004 werkzaam in verschillende functies bij gemeenten en werkte daarna tot 2010 bij een juridische uitgever als hoofd Opleidingen. Naast een degelijke inhoudelijke kennis van de Participatiewet ligt Ingeborg’s specialisme bij de Wmo. Sinds 2016 valt ook de Jeugdwet in haar pakket. Ingeborg is als docent verbond aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.

Linda Renders

Zorgschadedeskundige
Directeur en mede-eigenaar van Trivium advies

Linda is ergotherapeut en sinds 12 jaar werkzaam bij Trivium advies als casemanager/ergotherapeut en zorgschadedeskundige binnen de letselschade. Linda is actief in de dossierbehandeling als ergotherapeut in de complexe casuïstiek, met een toenemend aantal zorgschadedossiers. Linda neemt deel aan diverse werkgroepen binnen De Letselschade Raad en doceert onder andere bij Kerkebosch, maar ook vanuit Trivium advies voor diverse opdrachtgevers en publiceert op haar vakgebied binnen de letselschade in diverse vakbladen. Daarnaast is ze mede-auteur van de Handreiking Zorgschade.

Mr. H. Armin Vorsselman

Advocaat bij PlasBossinade N.V.

Armin, advocaat bij PlasBossinade Advocaten en Notarissen, is een ervaren letselschadeadvocaat. Armin doceert en publiceert regelmatig op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en is verbonden aan het Gronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is voorzitter van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Armin Vorsselman spreekt op het congres op persoonlijke titel.

Organisatie

Erwin Audenaerde en Linda Renders, onafhankelijk zorgschadedeskundigen en mede auteurs van de Handreiking Zorgschade, organiseren dit symposium in samenwerking met De Letselschade Raad.

Heeft u een vraag?