Symposium Zorgschade 2019

Terugblik

LEES MEER

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”

Cruijf 1947-2016

Terugblik Symposium 2019

Zorgschade is voor de letselschadebranche een relatief diffuus begrip. Weliswaar werd op 1 januari 2018 de Handreiking Zorgschade uitgebracht, maar die heeft er niet toe geleid dat elke letselschadeprofessional het begrip Zorgschade hetzelfde uitlegt. Het lijkt er zelfs op dat in discussies over de behandeling van zorgschadedossiers de essentie van wat Zorgschade precies is, nogal eens uit het oog wordt verloren. Tegen deze achtergrond organiseerden de zorgschadedeskundigen en medeauteurs van de Handreiking Zorgschade Erwin Audenaerde (Heling & Partners) en Linda Renders (Trivium advies) in samenwerking met De Letselschade Raad een Symposium Zorgschade, op donderdag 23 mei 2019 op de KNVB Campus in Zeist.

 Het vervolg op het succesvolle symposium Zorgschade van 23 mei 2019 is reeds gepland. Zet dan ook in uw agenda: 

Donderdag 11 juni 2020

Locatie: KNVB Campus, Zeist

Meer informatie over de kosten en toekenning van PE-punten volgt zo  spoedig mogelijk. Aanmelden is nog NIET mogelijk!

11 juni 2020

nader te bepalen

natuurlijk incl. lunch & borrel

KNVB Campus Zeist

Tijdens het symposium willen wij graag met u stilstaan bij de volgende zaken:

E
E
E
E
E
E

Recht, wetenschap en praktijk bijeen

Deskundigen vanuit juridische en wetenschappelijke hoek, behandelaars van de diverse branchepartijen en zorgschadedeskundigen nemen u mee in het onderwerp zorgschade.

Organisatie

De Letselschade Raad organiseert in 2020 het symposium Zorgschade in nauw overleg met de inhoudsdeskundigen, Erwin Audenaerde en Linda Renders vanuit de commissie Zorgschade.

Heeft u een vraag?