Programma 23 mei 2019

Het programma voor het symposium 2020 volgt zo spoedig mogelijk! 

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”

Cruijf 1947-2016

12.00 – 12.45 uur

Ontvangst met lunch

12:45 – 13:00 uur

Opening door Dagvoorzitter Elena Martini, mediator/ coach

13:00 – 13:15 uur

Zelfregulering. Waarom?

Liselotte van Hoppe, raadsadviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid met als aandachtsgebied letselschade en toehoorder bij het platformoverleg van De Letselschade Raad staat stil bij het ontstaan van de Handreiking Zorgschade en het belang van zelfregulering voor de branche vanuit het oogpunt van het Ministerie.

13:15 – 13:30 uur

Het poldermodel in de branche

Remco Heeremans, directeur van De Letselschade Raad, over de ins en outs van het poldermodel en de stand van zaken omtrent de financiële paragraaf bij de Handreiking Zorgschade.

13:30 – 14:00 uur

Zorgbehoefte als schade

Melissa de Groot is wetenschappelijk docent en onderzoeker aan de Erasmus School of Law en verricht onderzoek naar de problematiek van vergoeding van zorgschade. Zij zal ingaan op de vraag hoe de civiele aansprakelijkheid voor zorgschade zich verhoudt tot het publieke zorgaanbod.

14:00 – 14:30 uur

De Wmo, sluitstuk van maatschappelijke participatie?                                  

Ingeborg Lunenburg, zelfstandig opleider, auteur en adviseur sociale zekerheid, neemt u mee in de wettelijke opdracht aan gemeenten om ondersteuning te bieden aan burgers. Dit zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. De eigen verantwoordelijkheid van burgers speelt daarbij een belangrijke rol, ook als er (mogelijk) sprake is van letselschade of zij aanspraak kunnen maken op zorgwetten (Zvw of Wlz). Heeft de Wmo een complementair karakter of niet? Ingeborg bespreekt de richtinggevende jurisprudentie.

14:30 – 15:15 uur

Koffiepauze

15:15 – 15:45 uur

Onze praktijk; uw zorgschade?

Armin Vorsselman, werkzaam als letselschadeadvocaat, staat met u stil bij de praktische en juridische aspecten binnen een zorgschadedossier. Tegen welke problemen en conflicterende belangen loopt hij aan en wat is zijn advies in een zorgschadedossier?

15:45 – 16:15 uur

Zorgschade; tegenstanders of medestanders?

Diana Geboers en Sonja ter Bruggen, beiden werkzaam als expert claimbehandelaar bij Achmea Personenschade, belichten de volgende onderwerpen: Hoe werkt zo’n zorgschadedossier nu in de praktijk bij een verzekeraar, zowel procesmatig, de omgang met wetgeving, invulling van zorg in de breedste zin van het woord, inzet van deskundigen als invloed op schadelast? Durven partijen “out of the box” te handelen en denken wij hetzelfde over het belang voor het slachtoffer?

16:15 – 16:45 uur

De punten moeten daar op de ‘i’ gezet worden, waar ze horen.

Linda Renders en Erwin Audenaerde kijken met u naar de zorgschade praktijk vanuit hun rol en de diverse opdrachten die ze krijgen als onafhankelijk zorgschadedeskundige. Is een zorgschade nu echt zo complex? Als we naar het slachtoffer kijken, wordt deze dan in een optimale situatie gebracht en hoe kunnen we daarbij met elkaar de punten op de ‘i’ gaan zetten?

16:45 – 17:00 uur

Vragenronde en afsluiting door dagvoorzitter

17:00 – 18:00 uur

Borrel

Organisatie

De Letselschade Raad organiseert in 2020 het symposium Zorgschade in nauw overleg met de inhoudsdeskundigen, Erwin Audenaerde en Linda Renders vanuit de commissie Zorgschade.

Heeft u een vraag?